8 april 2022

VV Buinerveen maakt start met verduurzaming

In het Drentse Buinerveen heeft PowerField een zonnepark ontwikkeld, dat sinds eind 2020 in gebruik is. Tijdens de realisatie van dit project zijn er een aantal zaken aangeboden aan bewoners van Buinerveen en Nieuw-Buinen West. Zo kreeg Dorpshuis De Viersprong zonnepanelen cadeau, samen met de schenking van een geldbedrag. Ook konden alle inwoners, verenigingen en stichtingen zonnepanelen inkopen met korting. VV Buinerveen maakte hier graag gebruik van.

Een duurzame voetbalvereniging

In februari zijn 32 zonnepanelen geïnstalleerd op het dak van VV Buinerveen. Deze zijn inmiddels in gebruik, waardoor de voetbalclub nu zelf duurzame energie kan opwekken. Dennis Middeljans is voorzitter van de voetbalclub en lid van de dorpsbelangen in Buinerveen. ‘Toen het plan kwam om een zonnepark te bouwen vlakbij Buinerveen, nam PowerField contact met mij op. Zo kwam de regeling tot stand waarbij verenigingen zonnepanelen konden aanschaffen tegen een vergoeding.’ VV Buinerveen wil graag verduurzamen. Het gebruik van zonnepanelen sluit goed bij aan bij deze wens. ‘We zijn nog niet energieneutraal, wat wel het mooiste zou zijn. Deze zonnepanelen zijn een mooi begin. In de afgelopen weken was de zon redelijk krachtig en kwamen er dan ook al aardig wat kilowattuurtjes binnen!’

Ook de kantine van de voetbalclub heeft in de laatste jaren een opknapbeurt gekregen. Dennis Middeljans vertelt: ‘We hebben waterschade gehad, waardoor onze vloer is beschadigd. Maar een nieuwe vloer is een vrij grote uitgave voor een kleine vereniging. PowerField heeft toen de nieuwe vloer vergoed, waar wij heel blij mee waren.’ Verder heeft de voetbalvereniging een nieuwe keuken, zijn de bar en de bestuurskamer opgeknapt en is er een start gemaakt met isoleren. ‘We krijgen vaak de opmerking: wat hebben jullie het netjes voor elkaar. Dat is leuk om te horen! En nu kunnen we ons ook richten op de duurzaamheid.’

De zonnepanelen van VV Buinerveen

Ontwikkeling van de Drentse natuur

Het idee voor het zonnepark in het Drentse Buinerveen was om invulling te geven aan meerdere doelen; het opwekken van duurzame energie, het stimuleren van natuurontwikkeling en het tegengaan van veenoxidatie in het gebied. De hoeveelheid opgewekte energie van het zonnepark staat ongeveer gelijk aan het verbruik van zo’n 14.000 gemiddelde Nederlandse huishoudens.

Naast zonnepark Buinerveen is een groot natuurgebied gerealiseerd. Tijdens dit project is beek de Hunze weer in een natuurlijke, kronkelende staat teruggebracht. Deze ontwikkeling biedt kansen voor nieuwe soorten planten, vogels en vissen. Door de realisatie van het zonnepark is het mogelijk geworden het deelgebied met een aantal extra hectare natuur uit te breiden. PowerField heeft begin dit jaar dit natuurgebied van 2,5 hectare overgedragen aan Stichting Het Drentse Landschap. Zo wordt het meest optimale beheer van het natuurgebied in de toekomst gegarandeerd en de instandhouding ervan gewaarborgd.