24 mei 2022

Zonnepark Oppenhuizen officieel geopend

Op woensdag 18 mei werd Zonnepark Oppenhuizen officieel geopend. Op deze geslaagde en zonnige middag kregen wethouder Faber, een medewerker van de gemeente, een afvaardiging van het bestuur van het Doarpsbelang en van Energiecoöperatie Top & Twel een rondleiding over het zonnepark. Zo kregen zij van alles te weten over de realisatie, bouw, techniek, landschappelijke inpassing en de geplaatste snellaadpalen van PowerGo, waar met zonnestroom kan worden geladen. Het zonnepark werd officieel geopend door wethouder Faber; hij laadde zijn auto op met de eerste zonne-kilowatturen.

Zonnepark Oppenhuizen is ontwikkeld door en in eigendom van PowerField. Om een gedeelte van de revenuen in het gebied terecht te laten komen was afgesproken dat PowerField jaarlijks een bedrag zou schenken aan het Doarpsbelang Toppenhuzen – Twellingea. In plaats daarvan heeft PowerField besloten om in eenmaal, aan het begin van de exploitatietermijn, €45.000 te schenken. Namens het Doarpsbelang heeft voorzitter Luuk Westert de cheque in ontvangst genomen. Luuk Westert gaf aan dat het bedrag als vliegwiel voor duurzaamheidsinitiatieven wordt gebruikt. Dit komt ten goede aan het tweelingdorp Oppenhuizen en Uitwellingerga. Namens PowerField overhandigde projectmanager Jeffrey Janssen de cheque, en wenste het Doarpsbelang veel succes met de duurzaamheidsinitiatieven!

Wethouder Faber

Van links naar rechts: Erik Faber (wethouder), Jeffrey Janssen (PowerField), Luuk Westert (Doarpsbelang Toppenhuzen – Twellingea), Koos Oosterhaven (Energiecoöperatie Top & Twel), Vincent Hesselink (Duurzaam Oppenhuizen)

Zonnepark Oppenhuizen

Om het zonnepark is een hekwerk geplaatst met een landelijke uitstraling. Daarnaast zijn stroken bloemenmengsel ingezaaid en wordt aan de oostzijde een haag aangeplant. Deze zal ervoor zorgen dat de zonnepanelen aan het zicht worden onttrokken. Ook heeft PowerField samen met de gemeente nieuwe bomen en struiken aangeplant bij de naastgelegen rotonde. Het zonnepark wekt een hoeveelheid duurzame elektriciteit op dat ongeveer overeenkomt met het verbruik van 1.100 Nederlandse huishoudens.

Opladen met zonnestroom

Een klein gedeelte van de opgewekte zonne-energie wordt gebruikt voor de snellaadpalen van PowerGo, die naast het zonnepark zijn geplaatst. Bestuurders van elektrische auto’s kunnen hier gemakkelijk en in korte tijd hun auto opladen met duurzaam opgewekte zonnestroom.

Zonnepark Oppenhuizen

Snellaadpalen van PowerGo bij het zonnepark

Lees meer over het zonnepark: Zonnepark Oppenhuizen

Lees meer over PowerGo: PowerGo.nl