18 juni 2024

Zonneparken met oog voor omwonenden

Bij PowerField zien we zonneparken als een belangrijk onderdeel van de energietransitie. Maar we zijn ons er ook van bewust dat zonneparken impact hebben op de omgeving. Daarom houden wij rekening met het gebied rondom onze projecten, en de mensen die daar deel van uitmaken.

Onze aanpak

Maatwerk en samenwerking

Onze energie wordt lokaal opgewekt via zonneparken, met oog voor omwonenden, natuur en landschap. Ieder project is anders en vergt daarom maatwerk. Zo wonen bij sommige zonneparken veel mensen in de buurt. Andere projecten bevinden zich juist ver van de bewoonde omgeving. Bij ieder zonnepark zoeken we naar een balans tussen het project en de belangen, ideeën en wensen van de omwonenden.

Voor omwonenden is het belangrijk om te weten wat ze kunnen verwachten. Wij komen met een helder verhaal en daar wijken we niet van af. Bovendien blijven we betrokken. Tijdens de voorbereidingen van de plannen en de realisatie van het zonnepark, maar ook daarna.

Bouw gestart Zonnepark Nieuwlande

Eerste paal in de grond bij Zonnepark Nieuwlande

Bij onze bijeenkomsten is iedereen welkom

Keukentafelgesprekken en inloopbijeenkomsten

We willen weten wat de zorgen en wensen in de omgeving zijn. Daarom gaan we al in een vroeg stadium met omwonenden in gesprek. Het liefste gewoon met een kop koffie aan de keukentafel.

Ook organiseren we inloopbijeenkomsten voor omwonenden en inwoners uit de omgeving. Tijdens deze bijeenkomsten laten we zien wat onze plannen zijn – en horen we graag hoe we die plannen nog beter kunnen maken.

Bij deze bijeenkomsten is iedereen welkom. Ook inwoners uit de wijdere omgeving. En daar blijft het niet bij. Gedurende het hele project blijven we doorlopend met alle betrokkenen in gesprek.

“Bij ieder zonnepark zoeken we naar een balans tussen het project en de belangen, ideeën en wensen van de omwonenden. Daarom gaan we al in een vroeg stadium met omwonenden in gesprek. Het liefste gewoon met een kop koffie aan de keukentafel.”

Onze kijk op biodiversiteit en landschap

Samen met de buurt

Wij vinden het belangrijk dat onze zonneparken zo goed mogelijk opgaan in de omgeving. Dat doen we bijvoorbeeld door groenstroken met struiken, bomen en planten aan te leggen. Op die manier onttrekken we het zonnepark aan het zicht en helpen we de natuur ook een handje. Daarbij staan we ook open voor ideeën van omwonenden over het ontwerp en de functionaliteit van onze zonneparken. Zij kennen de omgeving immers het beste.

Realisatie

Voorafgaand aan de bouw laten we omwonenden weten wat ze kunnen verwachten. Tijdens de bouw houden we zo goed mogelijk rekening met de omgeving. Bijvoorbeeld door de meest optimale routes voor het werkverkeer te kiezen en zoveel mogelijk te voorkomen dat in het weekend wordt gebouwd. Gedurende het hele proces blijven wij betrokken. Ook na de bouw. Zo zijn we altijd bereikbaar voor vragen of nieuwe ideeën van omwonenden.

PowerField in gesprek met betrokkenen over Zonnepark Hattemerbroek

Onze visie voor de toekomst

Investeren in de omgeving

Wij vinden het belangrijk dat een zonnepark meerdere functies heeft voor de omgeving. Wij denken dan ook graag mee in mogelijkheden waarbij de omgeving meeprofiteert en participeert in onze projecten. Ook dit is voor ieder project verschillend en vraagt om een aanpak op maat.

Samen vooruit

Voorbeelden zijn het aanbieden om mee te investeren in het zonnepark. In andere gevallen helpen we om woningen te verduurzamen – bijvoorbeeld door zonnepanelen op daken te laten leggen. Een ander voorbeeld is een samenwerking met een lokaal gebiedsfonds. Deze fondsen worden bijvoorbeeld gebruikt om dorpshuizen en voetbalkantines te verduurzamen of sociale voorzieningen te ondersteunen. Ook ondersteunen we nieuwe en bestaande energiecoöperaties. Bijvoorbeeld op financieel gebied, of bij het waarmaken van hun doelen en projecten.

We zetten allerlei stappen om in de omgeving rondom onze zonneparken te investeren. De behoeften van de gemeenschap staan voor ons voorop. Samen met omwonenden kijken we wat meerwaarde heeft. We schenken bijvoorbeeld elektrische fietsen aan de lokale camping, regelen nachtcamera’s voor een dassenakker naast het zonnepark, plaatsen een uitkijktoren en een insectenhotel, organiseren rondleidingen voor scholen of vergoeden de elektriciteitskosten van het jaarlijkse dorpsfeest. Participatie komt in allerlei verschillende soorten en maten.

Op deze manier zorgen we ervoor dat de buurt betrokken is, betrokken blijft en meeprofiteert van de opgewekte duurzame energie 

Scholieren werken in de blauwe bessengaard naast Zonnepark Vlagtwedde

Foto’s: Martijn Heemstra