22 juni 2023

Eerste paneel geplaatst voor Zonnepark Hollandscheveld

PowerField heeft het eerste zonnepaneel gelegd voor Zonnepark Hollandscheveld, gelegen in de Drentse gemeente Hoogeveen. Het zonnepark kan na voltooiing ongeveer 15.000 gemiddelde Nederlandse huishoudens van groene stroom gaan voorzien.

In 2017 is PowerField gestart met de ontwikkeling van Zonnepark Hollandscheveld. Gedurende de ontwikkelingsfase kwam naar voren dat projectontwikkelaar GroenLeven grenzend aan het gebied ook een initiatief voor een zonnepark had. In 2022 heeft PowerField dit zonnepark overgenomen van GroenLeven. Samen worden de projecten gebouwd tot Zonnepark Hollandscheveld. Naar verwachting wordt het zonnepark in het najaar in gebruik genomen.

Zonnepark Hollandscheveld - PowerField

Tim Lankhaar (Project Developer) en Jeffrey Janssen (Project Manager) van PowerField leggen het eerste zonnepaneel

Aandacht voor natuur en omgeving

PowerField heeft samen met omwonenden, Stichting Het Drentse Landschap en Waterschap Vechtstromen de landschappelijke inpassing van het zonnepark opgesteld. Zo is samen met Stichting Het Drentse Landschap en ecologen het plan voor een dassenakker uitgewerkt. Hiervoor zijn speciale struiken en fruitbomen aangeplant. In overleg met Waterschap Vechtstromen is een bestaande watergang voorzien van een natuurvriendelijke oever. Rondom het zonnepark zijn lage groensingels aangelegd die het zicht op de zonnepanelen camoufleren en tegelijkertijd het weidse uitzicht zoveel mogelijk intact laten. Ook worden niet in het gehele gebied zonnepanelen geplaatst. Zo is er ruimte voor onderhoudspaden en ruimte tussen de panelen. Daarbij heeft PowerField op het gebied van participatie verschillende afspraken gemaakt met de omgeving. In de aankomende periode gaat PowerField hier invulling aan geven.

Jeffrey Janssen, Project Manager van PowerField: ‘’Zonnepark Hollandscheveld is voor PowerField een bijzonder project, waarbij draagvlak en oog voor de omgeving centraal staat. We hebben veel aandacht besteed aan de landschappelijke inpassing van het zonnepark en het vergroten van de biodiversiteit in het gebied, in samenwerking met omwonenden en lokale instanties. Ook hebben we verschillende afspraken gemaakt met de omgeving, waarbij we een gedeelte van de lusten laten terugvloeien naar de buurt. Zonnepark Hollandscheveld levert binnenkort een belangrijke bijdrage aan de klimaatdoelen van de gemeente Hoogeveen en is een project waar PowerField zeer trots op is.’’

Zonnepark Hollandscheveld - PowerField
Zonnepark Hollandscheveld - PowerField

Bekijk onze projecten

Zonneparken van PowerField